กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 38  
 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 55  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)