กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 32  
 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 48  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)