กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รายละเอียดโครงการฯ
แบบกรอกแบบที่ 1
แบบกรอกแบบที่ 2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวติเพื่อรับรางวัล \"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก\" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมในงาน \"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก\" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปกรของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งแบบกรอบประวัติไปยัง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ตึกมหิดล  ชั้น 4 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่อ 103 โทรสาร ต่อ 101 , 115 หมดเขตรับสมัครวันที่  31 พฤษภาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 14.04 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 57 ท่าน