กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ครั้งที่ 9  
 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561โดยจัดกิจกรรม การดูแลสุขภาพด้วยการนวดในวัยผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 11.33 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย