กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
เตรียมความพร้อมสู่ THAILAND 4.0 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
ตัวอย่าง ลักษณะความผิดทางวินัยของข้าราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)