หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2561(ภาพกิจกรรม) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 19 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานการประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 126  
 
รายงานการประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 86  
 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 134  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 114  
 
  (1)