หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลน้ำรึม แต่เดิมเป็นตำบลใหญ่ ต่อมาได้มีการแยกออกเป็น ตำบลวังประจบ และตำบล ตลุกกลางทุ่ง ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านเป็นหลัก ได้แก่บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4 ต่อมาได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านน้ำรึม ราษฎรจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งใหม่
 
  ที่มาของชื่อ “ น้ำรึม ” เดิมเรียก “น้ำซึม” เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านจะมีน้ำซึมจากผิวดินตลอดปี ต่อมาการเรียกชื่อได้ผิดเพี้ยนไปจนกลายจาก “น้ำซึม” เป็น “น้ำรึม” และได้เรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
ตำบลน้ำรึม เป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการปกครองแบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตากไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,200 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังประจบ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม และเขตเทศบาลเมืองตาก