ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563100,082101,58196,421---------298,084
256269,840138,80295,490124,301161,971124,756112,391149,26377,99496,34989,65278,3051,319,114
256151,44940,79471,68169,66074,18071,47360,82264,29354,36482,58896,734162,602900,640
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,157,304
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,675,142
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี