องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. น้ำรึม)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก
  เลขที่ 6030397842
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม