หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำรึม (บริเวณลำเหมืองทุ่งนาใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เรือนหลวง ซอย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการควบคุมโรคใข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๐๐๓ ตาก ซ่อมระบบฝากเกียร์และระบบปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615