หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.namrum.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.namrum.go.th/board...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.namrum.go.th/proje...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.namrum.go.th/proje... https://www.namrum.go.th/proje...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.namrum.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.namrum.go.th/law_m... https://www.namrum.go.th/law_o...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.namrum.go.th/news_... https://www.namrum.go.th/news_... https://www.namrum.go.th/home
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.namrum.go.th/home https://www.namrum.go.th/webbo... https://www.namrum.go.th/eServ... https://www.namrum.go.th/conta...
o9 Social Network https://www.namrum.go.th/home
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.namrum.go.th/proje...
 
  (1)     2      3      4      5