หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


ว่าง
ผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 1
 
 


นายธวัชไชย พรมบุญชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายทวี โทนสังข์อินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายอรรถกร สุปันเวช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอนันต์ กุระคาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประกอบ จ่าจำเริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายณรงค์ศักดิ์ แซ่แต้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นางบัวชุม ชายเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเจริญพงษ์ แดงโย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นหอมอุทิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615