หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 


นายสุชาติ คงเจริญ
กำนันตำบลน้ำรึม
 
 


นายธวัชไชย พรมบุญชู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายทวี โทนสังข์อินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายอรรถกร สุปันเวช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอนันต์ กุระคาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประกอบ จ่าจำเริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายณรงค์ศักดิ์ แซ่แต้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นางบัวชุม ชายเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเจริญพงษ์ แดงโย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายสมเดช กลิ่นหอมอุทิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10