หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


จ.ส.อ.วัชระ ไกรฤทธิ์
ประธานสภา
 


นายไพร แก้วก้าว
รองประธานสภา


นายชัยพร เอมอยู่
เลขานุการสภา
 
 


นายชัยพร เอมอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายประเสริฐ ด้วงนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายจรัญ เขียวสีทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายประทุม สายยิ้ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายยันห์ บัวเข็ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางถวิล ฟักทองอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสมศักดิ์ พุทธโศภิษฐ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายอัลดุล กุระคาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสมนึก นาคแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


ว่าที่ร.ต.อดุลย์ เถื่อนรักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6


นายไฉน จูมาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสุดใจ เอมอยู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางวรรณา รุ่งวัฒนาธราธร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางจำปี นุ่มทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางชนาพร ขวัญแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615