กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
รายนางมนทิรา บุตรดี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 19.49 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 115 ท่าน