หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
การจัดการขยะเปียก
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือน  
 

ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ใช้สำหรับการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 14.44 น. โดย กองสาธารณสุขฯ

ผู้เข้าชม 66 ท่าน