หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลน้ำรึม  
 

ด้วยพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมได้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎร      ผู้ประสบภัยแล้งโดยส่งรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์จำนวน 2 คัน นำน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคไปส่งน้ำลงในภาชนะเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 15.27 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย