หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา  
 

ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R โดยสามารถเข้าฟังได้ ตามลิงค์นี้  https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 14.47 น. โดย กองสาธารณสุขฯ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน