หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลน้ำรึึม  
 

      แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70 ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม ซึ่งได้ส่งรายงานบำบัดน้ำเสีย ดังนี้
- อาคารประเภท ข ได้แก่
   1)อาคารที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง       จำนวน 1 กิจการ
- การเลี้ยงสุกร จำนวน 1 กิจการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11.13 น. โดย กองสาธารณสุขฯ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน