หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
การทำเชิงเทียนจากวัสดุรีไซเคิล
 
กิจกรรม คัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา สาธิตการทำเชิงเทียนจากวัสดุรีไซเคิล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก เพื่อใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่า และลดปัญหาขยะในปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 14.46 น. โดย กองสาธารณสุขฯ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน