หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำข้าวต้มมัด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำข้าวต้มมัด ณ วัดบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 11.03 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 10 ท่าน