หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมและนำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 16.27 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615