หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จัดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ชุมชนของตนเองในทุกกลุ่มระดับเป้าหมาย เช่นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมดูแล รับผิดชอบพัฒนาชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตตำบลน้ำรึม   ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ชุมชนของตนเองในทุกกลุ่มระดับเป้าหมาย เช่นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมดูแล รับผิดชอบพัฒนาชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตตำบลน้ำรึม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 15.00 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615