หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้ร่วมประชุมหารือในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสำหรับนำมาพัฒนาตำบลน้ำรึม  
 

วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ได้ร่วมประชุมหารือในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสำหรับนำมาพัฒนาตำบลน้ำรึม ตามที่จังหวัดตากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 11.07 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615