หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
 

     ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4 /2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทำให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องดำเนินการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือปรับเปลี่ยนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ 2 กันยายน- 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ดียิ่งขึ้นทั่วประเทศ นั้น
     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทั้งนี้การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ ฯ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับชมบริการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ในบางช่อง และจำเป็นต้องทำการปรับจูนสัญญาณโทรทัศน์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไปของวันดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายฯ
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 10.21 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615