หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
     


 
KM สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
KM จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
KM คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
KM การโอน-เปลี่ยนแปลงงบประมาณ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
KM การประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ศพด. [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
KM การควบคุมภายใน (ใหม่) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
เตรียมความพร้อมสู่ THAILAND 4.0 [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)     2