หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
KM คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
KM เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
KM ถาม-ตอบ สายตรง สถ. [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
KM สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
KM จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
KM คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงาน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
KM การโอน-เปลี่ยนแปลงงบประมาณ [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
KM การประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ศพด. [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
KM การควบคุมภายใน (ใหม่) [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 18 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)     2