หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
KM เมนูสุขภาพ [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
KM การจัดทำข้อบัญญัติบนระบบ e-LAAS [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
KM คู่มือการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
KM สิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุข) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
KM คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (กองสวัสดิการสังคม) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
KM คู่มือการเขียนโครงการจัดอบรม การจัดงาน และการบริหารงบประมาณเพื่อรองรับโครงการ-กิจกรรมของ อปท. (กองการศึกษา) [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติราชการการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
KM คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
KM เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
KM ถาม-ตอบ สายตรง สถ. [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)     2      3