หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำรวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและระดับดีมากในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่1(ครึ่งปีแรก) [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษารอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน ดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำปี ครั้งที่1 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 204  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 498  
 
ประกาศเรื่อง ปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 10 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 269  
 
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 10 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 226  
 
  (1)