หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและระดับดีมากในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีหลัง) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีหลัง) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุง(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราที่เก็บ และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำรวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและระดับดีมากในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่1(ครึ่งปีแรก) [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2