หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615