หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉนับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่นท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 4 การสรรหา (25 มิ.ย. 2544) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศอบต.น้ำรึม เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.น้ำรึม ปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (ลว. 20 ก.พ. 2566) [ 20 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม บุคลากร ปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศการกำหนดจำนวนการลา และการมาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ลว. 22 ก.ย. 2565) [ 22 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี 2566 (ภายในเดือนกันยายนของทุกปี) [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-751-5449