หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 

แบบคำร้องทั่วไป


หนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน


รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับขอรับการก่อสร้างอาคาร


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร


แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน


การรับชำระภาษีป้าย


การจดทะเบียนพานิชย์


หนังสือมอบอำนาจ

 
  (1)     2      3