หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ภายในชุมชน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 
สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และบรรเทาปัญหาความยากจนในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
 
พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยืดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และการสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-751-5449