หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
ประชาชนตำบลน้ำรึมมีวิถีชีวตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ชาวตำบลน้ำรึมมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านคลองขยางโพรง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6
 
 
ในพื้นที่ตำบลน้ำรึมมีองค์กรทางศาสนาที่สำคัญอยู่ 4 ประเภท ดังนี้
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดคลองสัก ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

วัดน้ำรึม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4

วัดเขาสามง่าม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรึม หมู่ที่ 4

วัดเนินมะคึก ตั้งอยู่ที่ บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

สำนักสงฆ์เขาคันทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาคันทอง หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์เขาตามาก ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

สำนักสงฆ์บ่อไม้หว้า ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง

ศาลเจ้า  ตั้งอยู่ที่ บ้านรักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ 9
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

โบสถ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านรักษ์ร่วมใจ หมู่ที่ 9
 
ในส่วนของการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำรึม มีระดับ/ลักษณะของการจัดการศึกษา 4 รูปแบบ คือ การศึกษาก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาขยายโอกาส (ระดับมัธยมศึกษา) และการศึกษานอกระบบ ดังนี้
การศึกษาก่อนวันเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านคลองสัก หมู่ที่ 1

โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ หมู่ที่ 7
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า หมู่ที่ 3
กศน. จำนวน 1 แห่ง

กศน.ตำบลน้ำรึม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรึม
 
 
ในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำรึม อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก และมีจุดบริการประชาชนที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยางโพรง พร้อมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 3 นาย
  ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยระดับหมู่บ้าน ได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 96 คน ผลัดเปลี่ยนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มีศูนย์ อปพร.ระดับตำบลอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 10 นาย ทำหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน และมีโครงการตั้งด่านตรวจตามจุดสำคัญๆ ในเขตตำบลน้ำรึม โดยกำลัง อปพร.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 จุด หมุนเวียนกันทุกวัน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-751-5449