หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


ว่าที่พันตรีวิทยา ครุธอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกฤษกร พบคีรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางพรทิพย์ จันโทรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรพงศ์ คำนาแซง
นิติกรชำนาญการพิเศษ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปิยะมาศ ทับเบิก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.อนุสรา เงินยวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615