หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 


ว่าที่พันตรีวิทยา ครุธอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม


นายกฤษกร พบคีรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางพรทิพย์ จันโทรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรพงศ์ คำนาแซง
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นางเกศสุดา คลังศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปิยะมาศ ทับเบิก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา พูลรอดแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.อนุสรา เงินยวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615