หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังมีกลุ่มบ้านที่แยกออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากชุมชน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า ตามข้อมูล

ขยายเต็มพื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 5

ขยายบางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ได้ขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปาในตำบลน้ำรึม ดังนี้

ขยายเต็มพื้นที่ ได้แก่ หมู่ที่ 5, 8, 9, 11

ขยายบางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 10
 
 
ในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำรึม มีการติดต่อสื่อสาร โดยโทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์และโทรศัพท์เอกชน โดยมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS/DTAC/CAT/TRUE ซึ่งในปัจจุบันมีสัญญาณครอบคลุมทั่วถึง
 

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

โรงแรม จำนวน 3 แห่ง

รีสอร์ท จำนวน 6 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง