หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
     
 
 
 
 
 
เผาขยะ...ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังทำ จะแก้ไขอย่างไร (มีรูป)
 

ขออนุญาตร้องเรียนความเดือนร้อนครับ
มีภาพประกอบตามรูป เห็นตำแหน่งชัดเจนสำหรับผู้ที่กระทำผิด
และเผาเป็นประจำ  ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศ และไฟไหม้มาแล้ว
ทำไมถึงไม่มีจิตสาธารณะเลย....
-------------------------------------------------------------
เผาขยะผิดพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มาตรา 25 เหตุรำคาญ คือ การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา 80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

เผาขยะผิดประมวลกฏหมายอาญา

มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตัวเองจนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือ ทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 18.19 น. [ IP : 223.207.249.146 ]  
 

  เรียน คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว และขอความกรุณา ระบุสถานที่ ที่แน่ชัด เพื่อให้ง่ายต่อการออกตรวจ ให้คำแนะนำ  และดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป                                                        

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.น้ำรึม

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 14.34 น. [ IP : 1.179.198.77 ]  
 
 

อยู่ใกล้กับหมู่บ้านโอฬาร หรือบ้านมั่นคง โดยให้สังเกตตำแหน่งเสาโทรศัพท์

ตำแหน่งบ้านที่เผา..... อยู่ละแวกแถวครัวกำไล                              

หรือดูภาพที่แนบมา...จะรู้ตำแหน่งได้ชัดเจนมากขึ้น....

ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 15.52 น. [ IP : 223.207.251.236 ]  
 
 

ขอส่งภาพแบบ real time มาให้ดูครับ

เป็นการเผาล่าสุด 10 สค. / 16:20                              

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน

วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 16.26 น. [ IP : 223.207.251.236 ]  
 

วันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ให้ค่ะ              

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 10.03 น. [ IP : 182.53.2.185 ]  
 

เรียน ประชาชนผู้ร้องเรียน
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีการเผาขยะและเผาถ่านจริง โดยได้พบกับผู้กระทำการเผา เบื้องต้นจึงได้ให้คำแนะนำให้หยุดกระทำการเผาใดๆ ทั้งสิ้นเพราะเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ. สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2535 อันก่อให้เกิดเหตุรำคาญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียนร้อยแล้ว หากท่านพบเห็นการกระทำดังกล่าวอีกได้โปรดแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อไป
                              

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 13.47 น. [ IP : 182.53.2.185 ]  
 

รับทราบตามนั้น...
โดยทางผมและเพื่อนบ้านจะคอยติดตามผลต่อไป...

ขอขอบคุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริง
เขียนโดย   คุณ ประชาชนชาวน้ำรึม

วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 14.00 น. [ IP : 223.207.249.33 ]  
 
 

บ้านโนนกลาง หมู่4 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี เผาและอูดควันให้วัวซึ่งเราเป็นภูมิแพ้ถูกควันไม่ได้ซึ่งเขาไม่ยอมหยุดเราจึงขอร้องเรียนนะที่นี้

เขียนโดย   คุณ ศุภกิตต์ ปิยะวงค์

วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 19.04 น. [ IP : 171.98.80.45 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-892-615